Vrátenie tovaru

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), Predávajúci poskytuje Kupujúcemu v zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonom stanovenej lehote, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. 

HODÍ SA VEDIEŤ:

Pančuchový sortiment je hygienickým tovarom. Všetky naše pančuchy sú chránené plombou na tovar, po jej odstránení, teda rozbalení tovaru, nie je možné tovar vrátiť ani vymeniť.


Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný: 

1. Vyplnený formulár o vrátení tovaru:  Stiahnuť formulár tu -->
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu 


Tovar spolu s hore uvedenými dokladmi zasielajte na našu adresu:

CRYSTAL, Lucia Petrášová

Hodžovo námestie – podchod, 811 06 Bratislava

Slovenská republika


Uvedené doklady musia byť priložené k tovaru.